FotografRoy

FotografRoy FotografRoy FotografRoy

FotografROY AS

Vi driver med med visualisering, film, foto, boligfoto, inspeksjon og dokumentasjonsfoto. Vi er RO3 godkjent droneoperatøre og bruken av droner og droneløsninger er sentralt i firmaet. Vi er og skal bli en enda større og betydelig leverandør av dronetjenester. Vi tar høyde for å nå ut i hele verden! Våre kunder er blant annen Kværner, INVISO, Vy Communication, med mer.

Vi holder til på Skogn i Trøndelag og dekker hele landet.

Bilde av en drone - Fotografroy

BLI KJENT MED OSS

Bilde av et kamera - Fotografroy

Dokumentasjonsfoto

Objekter, hendelser og fenomener

Vi kan ta bilder av objekter, hendelser og fenomener som er verdt å dokumentere!

Boligfoto

Det handler først og fremst om historiefortelling

Vi kan hjelpe deg sammen med INVISO AS og vise boligen din slik den burde fremstå. 

Inspeksjon

Inspeksjoner fra lufta

Må du inspisere og undersøke bygg, eiendom eller konstruksjoner?

I landbruk

Sammen kan vi forbedre gårdsdriften

Med dronens sensorer og kamera kan vi få detaljert informasjon om områdene i åkeren!

SAR

Reduserer tid og risiko

Bruk av drone i søk, redning og dokumentasjon av hendelse er økende, og det med god grunn!

2D/3D mapping

Av områder/bygninger med innsatt tekst

Kan brukes til arbeid med estimering av anbud, evakuerings- og HMS arbeid. 

Konsulentvirksomhet

Foredrag og konsulentvirksomhet innen drone

Sikkerhet, operasjonsmanuelar og komplekse og ikke komplekse operasjoner innen for drone.

Nøkkelord: Droneinspeksjon, Fotografering, filming, dronefilm- og fotodokumentasjon, Drone i landbruket, Drone i industri, dokumentasjonsfoto, boligfoto, inspeksjon, SAR, 2D / 3D mapping, Foredrag og konsulentvirksomhet innen for temaet drone og bruken av dette.